ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS XJ04D เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Mee Dee and Easy 6 วัน 4 คืน (290920)
ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS XJ04D เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Mee Dee and Easy 6 วัน 4 คืน (290920)
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 29,990
รหัสทัวร์ THF4-XJ-GD-9JUN-29SEP20
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน XJ
ทบิลิซี่ - มิสเคต้า - วิหารสเวติสเคอเวรี 
วิหารจวารี - กอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน 
เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย 
สะพานสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า 
พระแม่แห่งจอร์เจีย - โบสถ์เมเตห์คี
โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ป้อมอนานูรี 
อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย
คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ 
กูดาอูรี - วิหารอะลาเวอดี - เมืองเทลาวี 
ป้อมปราการบาโตนิส - ช้อปปิ้ง Rustaveri 
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ - มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี -กอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน –ทบิลิซี่
X อาหาร อาหาร
  3 ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – สะพานสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย - โบสถ์เมเตห์คี –โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซี
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 วิหารอะลาเวอดี - เมืองเทลาวี - ป้อมปราการบาโตนิส - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ช้อปปิ้ง Rustaveri
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ - มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี -กอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน –ทบิลิซี่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – สะพานสันติภาพ - ป้อมนาริกาล่า – พระแม่แห่งจอร์เจีย - โบสถ์เมเตห์คี –โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : วิหารอะลาเวอดี - เมืองเทลาวี - ป้อมปราการบาโตนิส - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี - ช้อปปิ้ง Rustaveri
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์จอร์เจีย : FT-TBS XJ04D เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย Mee Dee and Easy 6 วัน 4 คืน (290920)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี
ทัวร์จอร์เจีย : EK025 GEORGIA ON MY MIND 6 วัน 3 คืน (170320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,900
ทัวร์จอร์เจีย : THE BEST OF GEORIA 7D4N BY TK
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top