ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์กัมพูชา : CBD-02 กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (270320)
ทัวร์กัมพูชา : CBD-02 กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (270320)
เส้นทาง ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ
ทัวร์กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 7,999
รหัสทัวร์ THA7-LQ-KH-8FEB-27MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน LQ
พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม
วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร
ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-ปราสาทบันทายสรี
นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม
นครวัด-NIGHT MARKET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
X X อาหาร
  2 ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET
อาหาร อาหาร X
  3 เสียมเรียบ-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-พนมเปญ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม-วัดเพรียพรหมรัตน์-โชว์ระบำนางอัปสร-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ปราสาทบายน –ปราสาทตาพรหม-นครวัด-NIGHT MARKET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เสียมเรียบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์กัมพูชา : CBD-02 กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (270320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top