ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZRH09 SWITZERLAND ZERMATT 2 NIGHTS
ZRH09 SWITZERLAND ZERMATT 2 NIGHTS
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 139,999
รหัสทัวร์ THG15-TG-CH-26DEC-2023-03JAN-2024
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
รวมวีซ่า + ทิปแล้ว สะสมไมล์ได้ 50%
พิชิตเขาจุงเฟรา ด้วยกระเช้า Eiger Express
สุดพิเศษ นอนเซอแมท 2 คืน ชมวิวริกิ ราชินีแห่งขุนเขา

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 สนามบินซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
X อาหาร อาหาร
  3 กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – เมืองอิเซล์ทวาลด์ ล่องเรือทะเลสาบ BRIENZ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 กรุงเบิร์น – บ่อหมี – เวเว่ย์ – ปราสาทชิลยอง – ทาซ – เซอร์แมท
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ขึ้นรถไฟ GORNERGRAT สู่ยอดเขา MATTERHORN – ท่องเที่ยวเมืองเซอร์แมท
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองเฟียส – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขาแองกิสฮอร์น – ธารน้ำแข็งอเลิท์ซ กลาเซียร์ – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
อาหาร อาหาร X
  7 ขึ้นเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขา – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
อาหาร อาหาร X
  8 สนามบินซูริค
อาหาร X X
  9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กระเช้า EIGER EXPRESS - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – เมืองอิเซล์ทวาลด์ ล่องเรือทะเลสาบ BRIENZ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กรุงเบิร์น – บ่อหมี – เวเว่ย์ – ปราสาทชิลยอง – ทาซ – เซอร์แมท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ขึ้นรถไฟ GORNERGRAT สู่ยอดเขา MATTERHORN – ท่องเที่ยวเมืองเซอร์แมท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองเฟียส – เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขาแองกิสฮอร์น – ธารน้ำแข็งอเลิท์ซ กลาเซียร์ – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : ขึ้นเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขา – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินซูริค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZRH09 SWITZERLAND ZERMATT 2 NIGHTS
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top