ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ZGPEK-2309CA จีน ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมบัตรสวนสนุก-ฟรีวีซ่ากรุ๊ป) 6 วัน 4 คืน
ZGPEK-2309CA จีน ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมบัตรสวนสนุก-ฟรีวีซ่ากรุ๊ป) 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทัวร์จีน ปักกิ่ง
ราคาเริ่มต้น 29,990
รหัสทัวร์ THZ1-CA-CN-30NOV-2023-02APR-2024
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน CA
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน วัดลามะยงเหอกง วิหาร
ว่านฝูเก๋อ ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
หอสักการะฟ้าเทียนถาน
สวนผลไม้ THE PLACE
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
พระราชวังฤดูร้อน OUTLETS
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
X อาหาร อาหาร
  3 กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน วัดลามะยงเหอกง วิหาร ว่านฝูเก๋อ ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 หอสักการะฟ้าเทียนถาน สวนผลไม้ THE PLACE
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมบัตรสวนสนุกและรถรับ ส่ง
อาหาร X X
  6 พระราชวังฤดูร้อน OUTLETS – สนามบินปักกิ่ง สนามบิน สุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน วัดลามะยงเหอกง วิหาร ว่านฝูเก๋อ ถนนคนเดินเฉียนเหมิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : หอสักการะฟ้าเทียนถาน สวนผลไม้ THE PLACE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ รวมบัตรสวนสนุกและรถรับ ส่ง
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 6
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อน OUTLETS – สนามบินปักกิ่ง สนามบิน สุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ZGPEK-2309CA จีน ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมบัตรสวนสนุก-ฟรีวีซ่ากรุ๊ป) 6 วัน 4 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top