ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
XJ149 - TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURA 6D 4N BY XJ ซุปตาร์...สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย
XJ149 - TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURA 6D 4N BY XJ ซุปตาร์...สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 30,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-JP-09APR-23APR-2024
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน XJ
เทศกาลชมดอกทิวลิป SAKURA TULIP FESTA ทุ่งทิวลิปกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 800,000 ต้น
ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ (จุดชมซากุระขึ้นกับภูมิอากาศ)
ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (ขึ้นกับภูมิอากาศ)
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado)
ช้อปปิ้งจุใจโอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ
**อิสระฟรีเดย์ ช้อปปิ้ง สวนสนุก หรือ ท่องเที่ยวใจกลางกรุงโตเกียว 1 วัน เต็ม**
บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
X อาหาร อาหาร
  3 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
อาหาร อาหาร X
  5 เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**
X X X
  6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (14:25 – 19:10)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ XJ602 (02:30 – 10:55)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ – จังหวัดไซตามะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : จังหวัดยามานาชิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เมืองนาริตะ – **อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์ (ไม่มีรถบริการ)**
อาหาร : X  X  X
วัน 6
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ603 (14:25 – 19:10)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
XJ149 - TOKYO FUJI KAWAGOE TULIP SAKURA 6D 4N BY XJ ซุปตาร์...สงกรานต์ดีออก มีดอกให้ดูด้วย
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top