ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
XJ-CTS013 HOKKAIDO FANTASTIC WINTER ICE BREAKER 5D3N
XJ-CTS013 HOKKAIDO FANTASTIC WINTER ICE BREAKER 5D3N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
ราคาเริ่มต้น 44,990
รหัสทัวร์ THF5-XJ-JP-19JAN-27FEB-2024
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน XJ
หมู่บ้านเทพนิยาย 
น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ 
ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
เมืองโซอุนเคียว 
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
บ่อน้ำสีฟ้าBlue Pond 
ลานสกีสวนชิกิไซโนะโอกะ 
หมู่บ้านราเม็ง
Duty Free 
ย่านซูซูกิโนะ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) XJ620 BKK – CTS (02.05-10.40)
X X X
  2 สนามบินชิโตเสะ – หมู่บ้านเทพนิยาย – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
X อาหาร อาหาร
  3 เมืองโซอุนเคียว - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง -ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
อาหาร อาหาร X
  4 บ่อน้ำสีฟ้าBlue Pond - ลานสกีสวนชิกิไซโนะโอกะ – หมู่บ้านราเม็ง -Duty Free – ย่านซูซูกิโนะ – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อาหาร X X
  5 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) XJ621 CTS – BKK (11.55-17.50)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) XJ620 BKK – CTS (02.05-10.40)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินชิโตเสะ – หมู่บ้านเทพนิยาย – น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองโซอุนเคียว - ล่องเรือตัดน้ำแข็ง -ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : บ่อน้ำสีฟ้าBlue Pond - ลานสกีสวนชิกิไซโนะโอกะ – หมู่บ้านราเม็ง -Duty Free – ย่านซูซูกิโนะ – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) XJ621 CTS – BKK (11.55-17.50)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
XJ-CTS013 HOKKAIDO FANTASTIC WINTER ICE BREAKER 5D3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top