ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
WTG0611N Scandinavia 11 Day 8 Nights
WTG0611N Scandinavia 11 Day 8 Nights
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก
ราคาเริ่มต้น 149,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-16MAY-20OCT-2024
ระยะเวลา 11วัน8คืน
สายการบิน TG
โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ล่องเรือสาราญ DFDS(Sea View)
ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอสส
นั่งรถไฟสายฟลอมบานา – ล่องเรือฟยอร์ด เบอร์เกน
นั่งรถรางฟลอยเยน – ชมเมืองเก่า
ชมเมือง – อิสระช้อปปิ้ง
เข้าชมศาลาว่าการ - แกมล่าสแตน พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า – ล่องเรือสาราญ Viking Line 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน
X X X
  2 โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ล่องเรือสาราญ DFDS(Sea View)
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอสส
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 วอสส์ – นั่งรถไฟสายฟลอมบานา – ล่องเรือฟยอร์ด เบอร์เกน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยเยน – ชมเมืองเก่า – โกล
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 โกล – ออสโล – คาร์สตัด
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 คาร์สตัด – สต๊อคโฮล์ม - ชมเมือง – อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 สต๊อคโฮล์ม – เข้าชมศาลาว่าการ - แกมล่าสแตน พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า – ล่องเรือสาราญ Viking Line (พักห้อง SEA VIEW)
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ
อาหาร อาหาร อาหาร
  10 เฮลซิงกิ – สต๊อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  11 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โคเปนเฮเกน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – ล่องเรือสาราญ DFDS(Sea View)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอสส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วอสส์ – นั่งรถไฟสายฟลอมบานา – ล่องเรือฟยอร์ด เบอร์เกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เบอร์เกน – นั่งรถรางฟลอยเยน – ชมเมืองเก่า – โกล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โกล – ออสโล – คาร์สตัด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : คาร์สตัด – สต๊อคโฮล์ม - ชมเมือง – อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สต๊อคโฮล์ม – เข้าชมศาลาว่าการ - แกมล่าสแตน พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า – ล่องเรือสาราญ Viking Line (พักห้อง SEA VIEW)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 10
สถานที่ : เฮลซิงกิ – สต๊อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 11
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
WTG0611N Scandinavia 11 Day 8 Nights
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top