ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VRGN218M-6 MYANMAR พัก 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน
VRGN218M-6 MYANMAR พัก 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 7,997
รหัสทัวร์ THV4-8M-MM-22OCT-23OCT-2023
ระยะเวลา 2วัน1คืน
สายการบิน 8M
เมืองหงสาวดี
เจดีย์ไจ๊ปุ่น 
เจดีย์ชเวมอดอว์ 
พระราชวังบุเรงนอง 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
เมืองย่างกุ้ง 
เจดีย์ชเวดากอง
เมืองย่างกุ้ง 
เจดีย์โบตะทาวน์ 
(เทพทันใจ+เทพกระซิบ)
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี 
วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี
เจดีย์ไจ๊กะส่าน 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี เจดีย์ไจ๊กะส่าน สนามบินย่างกุ้ง สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี เจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ+เทพกระซิบ) พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระเจดีย์พะเจ้างาทัตยี เจดีย์ไจ๊กะส่าน สนามบินย่างกุ้ง สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VRGN218M-6 MYANMAR พัก 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top