ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VIE02 EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N
VIE02 EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 74,999
รหัสทัวร์ THG15-EY-EU-25JAN-29APR-2024
ระยะเวลา 9วัน6คืน
สายการบิน EY
พระราชวังเชินบรุนน์ 
พระราชวังฮอฟเบิร์ก 
โรงโอเปร่า 
ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
PARNDOLF OUTLET 
บูดาเปสต์ CASTLE HILL 
HEROES’ SQUARE 
โบสถ์แมทเธียส ล่องแม่น้าดานูบ
เมืองบาติสลาวา 
ปราสาทบราติสลาวา
โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ 
มหาวิหารเซนต์มาร์ติน 
สะพานชาร์ล 
นาฬิกาดาราศาสตร์ 
กรุงปราก
ปราสาทแห่งปราก
มหาวิหารเซนต์วิตุส ปราสาทครุมลอฟ
ฮัลสตัท 
ชาลซ์บูร์ก 
สวนมิราเบล 
บ้านโมสาร์ท 
มิวนิค
ปราสาทนอยชวานสไตน์ 
พระราชวังเรสซิเดนซ์ 
มาเรียนพลาตซ์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
  2 อาบูดาบี เวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โรงโอเปร่า – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
X อาหาร X
  3 PARNDOLF OUTLET – บูดาเปสต์ CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE – โบสถ์แมทเธียส ล่องแม่น้าดานูบ
อาหาร X อาหาร
  4 เมืองบาติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ – กรุงปราก
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – มิวนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังเรสซิเดนซ์ – มาเรียนพลาตซ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 สนามบินมิวนิค อาบูดาบี
อาหาร X X
  9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อาบูดาบี เวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โรงโอเปร่า – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : PARNDOLF OUTLET – บูดาเปสต์ CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE – โบสถ์แมทเธียส ล่องแม่น้าดานูบ
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองบาติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ – กรุงปราก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส ปราสาทครุมลอฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – มิวนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังเรสซิเดนซ์ – มาเรียนพลาตซ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : สนามบินมิวนิค อาบูดาบี
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VIE02 EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top