ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
UIEU_012 2024-1 GRAND SPAIN
UIEU_012 2024-1 GRAND SPAIN
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป สเปน
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 95,900
รหัสทัวร์ THU1-EK-EU-10APR-26OCT-2024
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน EK
UNIQUE GRAND SPAIN 9 DAYS
บาร์เซโลน่า บาเลนซีย กรานาด้า เซวิลญ่า คอร์โดบา โทเลโด มาดริด เซโกเวีย     
พระราชวังหลวงมาดริด 
ซากราด้าแฟมิเลีย 
ระบำฟลาเมงโก้ 
โรงแรมระดับ 4 ดาว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ดูไบ-เมืองบาร์เซโลน่า-มอนต์เซอร์รัต-ซากราดาฟามีเลีย
X อาหาร อาหาร
  3 บาเลนเซีย-ย่านเขตเมืองเก่าบาเลนเซีย-เมืองมูร์เซีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองกรานาด้า-อัลฮัมบลา-สวน GENERALIFE เมืองเซวิลญ่า-ชมการแสดงระบำฟลาเมงโก้
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรัลดา-เมืองคอร์โดบา-มัสยิดเมซกีต้า
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองโทเลโด-กรุงมาดริด-ถนนเซอร์ราโน่
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 พระราชวังหลวงแห่งสเปน-เมืองเซโกเวีย สะพานส่งน้ำโรมัน-LAS ROZAS VILLAGE OUTLET
อาหาร อาหาร X
  8 พลาซ่า มายอร์-สนามบินมาดริด
อาหาร X X
  9 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ-เมืองบาร์เซโลน่า-มอนต์เซอร์รัต-ซากราดาฟามีเลีย
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บาเลนเซีย-ย่านเขตเมืองเก่าบาเลนเซีย-เมืองมูร์เซีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองกรานาด้า-อัลฮัมบลา-สวน GENERALIFE เมืองเซวิลญ่า-ชมการแสดงระบำฟลาเมงโก้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า-หอคอยฆีรัลดา-เมืองคอร์โดบา-มัสยิดเมซกีต้า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองโทเลโด-กรุงมาดริด-ถนนเซอร์ราโน่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : พระราชวังหลวงแห่งสเปน-เมืองเซโกเวีย สะพานส่งน้ำโรมัน-LAS ROZAS VILLAGE OUTLET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : พลาซ่า มายอร์-สนามบินมาดริด
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
UIEU_012 2024-1 GRAND SPAIN
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top