ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SPECIAL (GEO-SP8D5N-TK) 8 DAYS 5 NIGHTS TK BUS-TBS
SPECIAL (GEO-SP8D5N-TK) 8 DAYS 5 NIGHTS TK BUS-TBS
เส้นทาง ทัวร์จอร์เจีย
ราคาเริ่มต้น 56,988
รหัสทัวร์ THP3-TK-GE-07APR-23OCT-2024
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน TK
SPECIAL GEORGIA
อาหารทั้งหมด 16 มื้อ
ที่พักระดับ 4 ดาว
เทือกเขาคอเคซัส โบสถ์เกอเกติ
อนุสรณ์พระแม่จอร์เจีย
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลีซี
สวนบอร์จอมี่


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ – อิสตัลบูล
X X X
  2 อิสตันบูล – บาทูมี - ประติมากรรม
X อาหาร อาหาร
  3 บาทูมี - เมืองบอร์จอมี (BORJOMI) –สวนบอร์จอมี (BORJOMI CITY PARK)-นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 บอร์จอมี-เมืองกอรี (GORI)-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-คัสเบกี- รถจี๊บ 4WD-โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH)-อนุสรณ์สถานรัสเซีย- จอร์เจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ป้อมอนานูรี- อ่างเก็บน้ำซินวาลี-วิหารสเวติสโคเวลี -มหาวิหารจวารี- History Memorial of Georgia
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี-โบสถ์เมทเตห์คี- Soini Cathedral-มหาวิหารอันชิสคาติ-FREEDOM SQUARE& GALLERIA MALL
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า -มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA)-โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-อีสตันบลู
อาหาร อาหาร X
  8 กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – อิสตัลบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล – บาทูมี - ประติมากรรม
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บาทูมี - เมืองบอร์จอมี (BORJOMI) –สวนบอร์จอมี (BORJOMI CITY PARK)-นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บอร์จอมี-เมืองกอรี (GORI)-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-คัสเบกี- รถจี๊บ 4WD-โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH)-อนุสรณ์สถานรัสเซีย- จอร์เจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ป้อมอนานูรี- อ่างเก็บน้ำซินวาลี-วิหารสเวติสโคเวลี -มหาวิหารจวารี- History Memorial of Georgia
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี-โบสถ์เมทเตห์คี- Soini Cathedral-มหาวิหารอันชิสคาติ-FREEDOM SQUARE& GALLERIA MALL
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า -มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA)-โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-อีสตันบลู
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SPECIAL (GEO-SP8D5N-TK) 8 DAYS 5 NIGHTS TK BUS-TBS
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์เจียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top