ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
QQGO3BRU-SQ003 เบเนลักซ์ กับ หมู่บ้านไร้ถนน เปิดเมืองใหม่ นามูร์ ดินองต์ บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบิน Singapore Airlines (SQ)
QQGO3BRU-SQ003 เบเนลักซ์ กับ หมู่บ้านไร้ถนน เปิดเมืองใหม่ นามูร์ ดินองต์ บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบิน Singapore Airlines (SQ)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์
ทัวร์ยุโรป ลักเซมเบิร์ก
ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THG1-SQ-EU-18OCT-25OCT-2024
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน SQ
เบเนลักซ์ กับ หมู่บ้านไร้ถนน เปิดเมืองใหม่ นามูร์ ดินองต์ บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก
เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

พิเศษ!! เมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว ล่องเรือหมู่บ้านไร้ถนน กีธูริน

• ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
• ชมเมืองรอตเตอร์ดัม เมืองรองจองเนเธอร์แลนด์ • เปิดเมืองแปลกพรมแดนเนเธอร์แลนด์ และ เบลเยี่ยม 
• บาเรล์-นัสเซา และ บาเรลี-เฮร์ตโท เที่ยวเมืองใหม่ นาบูร์ และ ดินองต์ ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตดังโรมอนด์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสิงคโปร์
X X X
  2 สนามบินสิงคโปร์-บรัสเซลส์-บรูกก์-เกนต์-บรัสเซลส์
X อาหาร อาหาร
  3 บรัสเซลส์-นามูร์ นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพ Citadel de Namur-ดินองต์-ลักเซมเบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ลักเซมเบิร์ก-ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต-หมู่บ้าน กีธูร์น-ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม
อาหาร X อาหาร
  5 อัมสเตอร์ดัม-ซานสคันส์ หมู่บ้านกังหันลม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-จัตุรัสดัมสแควร์
อาหาร อาหาร X
  6 อัมสเตอร์ดัม-รอตเตอร์ดัม-บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท-บรัสเซลส์ พิเศษ!! มื้อค่ำกับเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
อาหาร X อาหาร
  7 บรัสเซลส์-สนามบินบรัสเซลส์
อาหาร X X
  8 สนามบินสิงคโปร์-สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสิงคโปร์
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสิงคโปร์-บรัสเซลส์-บรูกก์-เกนต์-บรัสเซลส์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บรัสเซลส์-นามูร์ นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพ Citadel de Namur-ดินองต์-ลักเซมเบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลักเซมเบิร์ก-ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต-หมู่บ้าน กีธูร์น-ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม-ซานสคันส์ หมู่บ้านกังหันลม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-จัตุรัสดัมสแควร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : อัมสเตอร์ดัม-รอตเตอร์ดัม-บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท-บรัสเซลส์ พิเศษ!! มื้อค่ำกับเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บรัสเซลส์-สนามบินบรัสเซลส์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : สนามบินสิงคโปร์-สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
QQGO3BRU-SQ003 เบเนลักซ์ กับ หมู่บ้านไร้ถนน เปิดเมืองใหม่ นามูร์ ดินองต์ บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน สายการบิน Singapore Airlines (SQ)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top