ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
QQGO2KIX-XJ004 TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN 7D 5N
QQGO2KIX-XJ004 TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN 7D 5N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 47,900
รหัสทัวร์ THG1-XJ-JP-11OCT-23OCT-2024
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน XJ
TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO
AUTUMN 7 วัน 5 คืน

อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม
ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ เมืองทาคายาม่า 
ไร่วาซาบิไดโอะ หมู่บ้านน้ําใส โอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ
ถนนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ 
แช่น้ําแร่ธรรมชาติ  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XJ612 : 00.55-08.40)
X X X
  2 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เมืองนาโงย่า
X อาหาร X
  3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ไร่วาซาบิไดโอะ - กิจกรรมชงชา – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ - ช้อปปิ้งซินจูกุ
อาหาร อาหาร X
  6 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)
อาหาร X X
  7 อิสระตามอัธยาศัย - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ603 : 14.25-19.10)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XJ612 : 00.55-08.40)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – เมืองนาโงย่า
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า – สะพานนากะบาชิ - ผ่านชมทาคายาม่า จินยะ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองนากาโน่ – คามิโคจิ – สะพานคัปปาบาชิ – ไร่วาซาบิไดโอะ - กิจกรรมชงชา – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ - ช้อปปิ้งซินจูกุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : อิสระตามอัธยาศัย - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ603 : 14.25-19.10)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
QQGO2KIX-XJ004 TAKAYAMA KAMIKOCHI TOKYO AUTUMN 7D 5N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top