ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
PJP71-VZ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N
PJP71-VZ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
ราคาเริ่มต้น 23,999
รหัสทัวร์ THJ6-VZ-JP-01JAN-24MAR-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน VZ
ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ
แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน-ปราสาทคุมาโมโตะ
กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ-duty free free
ศาลเจ้าดาไซฟุ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน BKK-FUK VZ 810: 00.45-08.10
X อาหาร อาหาร
  3 อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริแหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน-ปราสาทคุมาโมโตะ-AEON MALL
อาหาร อาหาร X
  4 โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ-duty free free-ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
อาหาร X X
  5 สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ FUK-BKK VZ 811: 08.55-12.35
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน BKK-FUK VZ 810: 00.45-08.10
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริแหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน-ปราสาทคุมาโมโตะ-AEON MALL
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ-duty free free-ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ FUK-BKK VZ 811: 08.55-12.35
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
PJP71-VZ FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU 5D3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
FT-FUKFD01 FIN JAPAN KYUSHU ฟุกุโอกะ ยุฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,990
KIX20 XJ BKK OSAKA ซากุระคิมิโนโตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 37,999
HOKKAIDO SHIKARIBETSU ICE BREKER 6D4N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 48,888
ฟูราโน่ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 45,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top