ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
LUCKY HONGKONG
LUCKY HONGKONG
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 14,999
รหัสทัวร์ THK8-HX-HK-17DEC-20DEC-2022
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน HX
ถ่ายรูปคู่หาดรีพัลเบย์ 
Victoria Peak
วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว
Ladies Market
ช้อปปิ้งแบบจุใจย่านจิมซาจุ่ย
วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน 
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮ่องกง- ตรวจคัดกรอง PCR –Repulse Bay - Victoria Peak - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว– Ladies Market - ที่พัก
X อาหาร X
  2 ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน หรือเพิ่ม OPTION HONGKONG DISNEYLAND
อาหาร X X
  3 อาหารเช้าติ่มซา- อิสระชอปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย- สนามบินเช็กแล็บก๊ก- สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฮ่องกง- ตรวจคัดกรอง PCR –Repulse Bay - Victoria Peak - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว– Ladies Market - ที่พัก
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน หรือเพิ่ม OPTION HONGKONG DISNEYLAND
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : อาหารเช้าติ่มซา- อิสระชอปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย- สนามบินเช็กแล็บก๊ก- สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
LUCKY HONGKONG
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
HONG KONG 3วัน2คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ZGHKG-2301UO ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,990
ZGHKG-2304TG ฮ่องกง ไหว้พระ นอนปิง
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,990
HKG08 Hongkong ไหว้พระ Shopping
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
BT-HKG85 มหัศจรรย์...ฮ่องกง พีคแทรม ดิสนีย์
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 20,999
BT-HKG88 มหัศจรรย์ HONG KONG เปิดทรัพย์ รับดวงเศรษฐี
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 20,888
HKG02 ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY HX 4D2N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,999
COOL-CXNP360 Hongkong
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,661
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top