ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KBX29 Welcome Autumn เที่ยวเกาหลี BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน
KBX29 Welcome Autumn เที่ยวเกาหลี BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ THB12-BX-KR-04OCT-24OCT-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน BX
เช็คอิน ซานโตรินีแห่งเกาหลี 'หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน' 
รถไฟ SKY CAPSULE ริมทะเลหาดแฮอึนแด
ซงโด สกายวอล์ค Songdo Skywalk 
ชมวิวเมืองปูซานละวิวทะเลได้ถึง 360 องศา 
ช้อปปิ้ง ถนนซอมยอน Seomyeon first street 
ตลาดปลาจากัลซี  Jagalci market แหล่งรวมซีฟู้ด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิBX726 BKK-PUS 22.55-06.20
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาท เอมิ – เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มนา ้ ซุนชอ - LF Square
X อาหาร X
  3 ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดัง - เกาะโอดองโด - Ocean View Café - สวนประติมากรรม Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู- อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้าน สมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซลู - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี
อาหาร อาหาร X
  5 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.15
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิBX726 BKK-PUS 22.55-06.20
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาท เอมิ – เขตอนุรกั ษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มนา ้ ซุนชอ - LF Square
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดัง - เกาะโอดองโด - Ocean View Café - สวนประติมากรรม Yeosu Art land และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู- อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพื้นเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้าน สมุนไพร Red Pine – รถไฟจิ๋วสกายแคปซลู - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.15
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KBX29 Welcome Autumn เที่ยวเกาหลี BUSAN YEOSU 5วัน 3คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top