ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
EY13 AMAZING OF EAST EUROPE ออสเตรีย เชค สดลวาเกีย ฮังการี
EY13 AMAZING OF EAST EUROPE ออสเตรีย เชค สดลวาเกีย ฮังการี
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 58,900
รหัสทัวร์ THB12-EY-EU-28SEP-05OCT-2023
ระยะเวลา 8วีน5คืน
สายการบิน EY
ออสเตรีย
ฮัลส์สตัทท์/สวนมิราเบล 
บ้านเกิดโมสาร์ท/มหาวิหารซาลซ์บูร์ก
มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
พระราชวังฮอฟบวร์ก
โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา
ช้อปปิ้ง ถนน Karntner Strasse
เชค
เชสกี้ ครุมลอฟ/ปราสาทคลุมลอฟ
เข้าชม ปราสาทปราก 
สะพานชาร์ลส์/โบสถ์ติน
สโลวาเกีย
ปราสาทบราติสลาวา
โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ
มหาวิหารเซนต์มาร์ติน
ฮังการี
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ปราสาทบูดาเปส
รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EY403 BKK-AUH 20.25-23.40 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีEY053 AUH-VIE 03.00- 06.55 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมืองฮัลส์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์– เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิ ราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัส ศูนย์กลางประวัติศาสตร์
X อาหาร อาหาร
  3 เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาทครุ มลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก – ปราสาท ปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์– โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กรุงเวียนนา - นาฬิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier – พระราชวังฮอฟ บวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา EY054 VIE-AUH 12.15- 19.35 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY402 AUH-BKK 22.50-08.20
อาหาร X X
  8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EY403 BKK-AUH 20.25-23.40 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีEY053 AUH-VIE 03.00- 06.55 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมืองฮัลส์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์– เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิ ราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัส ศูนย์กลางประวัติศาสตร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาทครุ มลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก – ปราสาท ปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์– โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงเวียนนา - นาฬิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier – พระราชวังฮอฟ บวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา EY054 VIE-AUH 12.15- 19.35 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY402 AUH-BKK 22.50-08.20
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
EY13 AMAZING OF EAST EUROPE ออสเตรีย เชค สดลวาเกีย ฮังการี
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top