ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
EEY02 MIRACLE OF EAST EUROPE 8วัน 5คืน
EEY02 MIRACLE OF EAST EUROPE 8วัน 5คืน
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ราคาเริ่มต้น 57,888
รหัสทัวร์ THB12-EY-EU-08JUN-24SEP-2023
ระยะเวลา 8วีน5คืน
สายการบิน EY
ออสเตรีย
 ฮัลส์สตัทท์/สวนมิราเบล 
บ้านเกิดโมสาร์ท/มหาวิหารซาลซ์บูร์ก
มหาวิหารเซนต์สตีเฟน
พระราชวังฮอฟบวร์ก
ช้อปปิ้ง Goldenes Quartier
เชค
 เชสกี้ ครุมลอฟ/ปราสาทคลุมลอฟ
 เข้าชม ปราสาทปราก
 สะพานชาร์ลส์/โบสถ์ติน
สโลวาเกีย
 ปราสาทบราติสลาวา
ฮังการี
 ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 ปราสาทบูดาเปส
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมืองฮัลส์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์– เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์
X อาหาร อาหาร
  3 เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์– โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กรุงเวียนนา - นาฬิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
X X X
  8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมืองฮัลส์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์– เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์– โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงเวียนนา - นาฬิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
อาหาร : X  X  X
วัน 8
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
EEY02 MIRACLE OF EAST EUROPE 8วัน 5คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top