ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
CI-TPE008 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N
CI-TPE008 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 14,999
รหัสทัวร์ THF5-CI-TW-15MAY-29SEP-2024
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
สายการบิน CI
5วัน 3คืน TAIPINGSHAN
ไท่ผิงซาน - ไทเป - อิสระ 1 วัน

การันตี!!
พักซีเหมินติง 2 คืน นอนโรงแรม Midtown Richardson
น้ําหนักกระเป๋า – 23 กก.

เช็กอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่ไต้หวัน นั่งรถไฟ ปอง ปอง อุทยานไท่ผิงซาน
Highlight!...
• ชมธรรมชาติ อุทยานไท่ผิงชาน ขอพรเพิ่มความเฮง วัดหลงซาน ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเชค
• ชมตึกหลายสี หมู่บ้านเจิ้งปิง เดินเล่นหมู่บ้านโบราณชื่อดัง จิ่วเฟิน • ช้อปสุดมันส์ GLORIA OUTLET

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ (23.00)
X X X
  2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน CI838 (03.20-08.00) – อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – อี้หลานไนท์มาร์เก็ต
X อาหาร X
  3 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง– ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium
อาหาร X X
  4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  5 ร้านเครื่องสำอางค์ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - Shopping at Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ (23.00)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินนานาชาติเถาหยวน CI838 (03.20-08.00) – อุทยานไท่ผิงซาน - ขึ้นรถไฟโบราณปองปองชมวิวเขา (รวมค่ารถไฟ) - กิจกรรมต้มไข่ – ชิมไข่ออนเซ็น – อี้หลานไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - ซีเหมินติง– ร้านขนมพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ Germanium
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ร้านเครื่องสำอางค์ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - Shopping at Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
CI-TPE008 TAIPINGSHAN TAIPEI FREEDAY 5D3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top