ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-MMR16 8M เมียนมาร์แอร์เวย์
BT-MMR16 8M เมียนมาร์แอร์เวย์
เส้นทาง ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THB11-8M-MM-04JUN-14OCT-2023
ระยะเวลา 2วัน1คืน
สายการบิน 8M
️พระธาตุมุเตา
เจดีย์ไจ้ปุ่น
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์ 
เทพกระซิบ เทพทันใจ
พระหงาทัตจี
พักดี 4 ดาว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ• ย่างกุ้ง • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • พระน่ังหงาทัตจี• เจดีย์เอ่งต่อหย่า • เจดีย์ โบตาทาวน์• เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี• พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูม
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ• ย่างกุ้ง • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • พระน่ังหงาทัตจี• เจดีย์เอ่งต่อหย่า • เจดีย์ โบตาทาวน์• เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี• พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-MMR16 8M เมียนมาร์แอร์เวย์
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์พม่าขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top