ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-KIX02_XJ มหัศจรรย์...JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน
BT-KIX02_XJ มหัศจรรย์...JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THB11-XJ-JP-05MAR-28APR-2024
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน XJ
ปราสาทโอซาก้า • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน
เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ปราสาทโอซาก้า • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ
X อาหาร X
  3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน
อาหาร อาหาร X
  4 เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร อาหาร X
  5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ปราสาทโอซาก้า • มิตซุย เอ้าท์เล็ท • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-KIX02_XJ มหัศจรรย์...JAPAN เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top