ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-IKT22_S7 มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6 วัน 5 คืน
BT-IKT22_S7 มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 59,999
รหัสทัวร์ THB11-S7-IN-06FEB-03MAR-2024
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน S7
มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก
1 ปีมีเพียงครั้งเดียว! ชมน้ำแข็งสีคราม BLUE ICE
นั่งรถลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล ชมแหลมบลูคาน
นั่งเรือตะลุยน้ำแข็ง แวะชมรถไฟเซอร์คัมไบคาล 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเอียคุตส์ รัสเซีย
X X X
  2 เอียคุตส์ • ลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ • นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน • ตลาดลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • นั่งกระเช้า • Chersky Stone
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 นั่งเรือ Khivus • ท่าเรือ Ice Ferry • นั่งรถจี๊ป UAZ • เกาะ โอลค์ฮอน
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เกาะโอลค์ฮอน • เมืองคูชีร์ • โขดหินสามพี่น้อง • แหลมโคบอย • รอยแตกบลูไอซ์ • กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เกาะโอลค์ฮอน • เกาะโอกอย • น้ำแข็งหินงอกหินย้อย • เมืองเอียคุตส์ • โบสถ์คาซาน • เขื่อนเมืองเอียคุตส์ • เที่ยวชมเมือง • ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองเอียคุตส์ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเอียคุตส์ รัสเซีย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เอียคุตส์ • ลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่ • นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน • ตลาดลิสต์เวียนก้า • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • นั่งกระเช้า • Chersky Stone
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นั่งเรือ Khivus • ท่าเรือ Ice Ferry • นั่งรถจี๊ป UAZ • เกาะ โอลค์ฮอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เกาะโอลค์ฮอน • เมืองคูชีร์ • โขดหินสามพี่น้อง • แหลมโคบอย • รอยแตกบลูไอซ์ • กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เกาะโอลค์ฮอน • เกาะโอกอย • น้ำแข็งหินงอกหินย้อย • เมืองเอียคุตส์ • โบสถ์คาซาน • เขื่อนเมืองเอียคุตส์ • เที่ยวชมเมือง • ช้อปปิ้ง 130 ควอร์เตอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองเอียคุตส์ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-IKT22_S7 มหัศจรรย์...BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งที่ลึกที่สุดในโลก 6 วัน 5 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top