ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-CSX07_FD มหัศจรรย์...ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น (ไม่ลงร้าน+พักเมืองโบราณ 1 คืน) 6 วัน 5 คืน
BT-CSX07_FD มหัศจรรย์...ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น (ไม่ลงร้าน+พักเมืองโบราณ 1 คืน) 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย
ราคาเริ่มต้น 25,999
รหัสทัวร์ THB11-FD-CN-16NOV-2023-26MAR-2024
ระยะเวลา 6วัน5คืน
สายการบิน FD
เมืองฉางซา
แกรนด์แคนยอนจางเจี่ยเจี้ย 
สะพานแก้ว 
บอลลูนเทียม VR4D 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย
เมืองจางเจียเจี้ย 
เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย 
อุทยานจางเจียเจี้ย 
ภูเขาเทียนเหมินซาน 
ทางเดินกระจกริมผา 
ถ้าประตูสวรรค์ 
ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
อุทยานจางเจียเจี้ย 
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน 
สวนจอมพลเฮ่อหลง 
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ 
สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า 
เมืองฟูหรงเจิ้น 
เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
ล่องเรือแม่น้าฟูหรง 
เมืองเฟิ่งหวง 
เมืองโบราณเฟิ่งหวง 
ล่องเรือแม่น้าถัวเจียง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
X X X
  2 เมืองฉางซา • แกรนด์แคนยอนจางเจี่ยเจี้ย • สะพานแก้ว • บอลลูนเทียม VR4D • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย • อุทยานจางเจียเจี้ย • ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์ • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองจางเจียเจี้ย • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองฟูหรงเจิ้น • ล่องเรือแม่น้ำฟูหรง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองเฟิ่งหวง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองฉางซา • เกาะส้ม • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามิบนดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองฉางซา • แกรนด์แคนยอนจางเจี่ยเจี้ย • สะพานแก้ว • บอลลูนเทียม VR4D • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองจางเจียเจี้ย • เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย • อุทยานจางเจียเจี้ย • ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์ • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองจางเจียเจี้ย • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สวนจอมพลเฮ่อหลง • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองฟูหรงเจิ้น • ล่องเรือแม่น้ำฟูหรง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองเฟิ่งหวง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองฉางซา • เกาะส้ม • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามิบนดอนเมือง กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-CSX07_FD มหัศจรรย์...ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น (ไม่ลงร้าน+พักเมืองโบราณ 1 คืน) 6 วัน 5 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top