ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ARN01 SCANDINAVIA 3 CAPITAL 8D5N
ARN01 SCANDINAVIA 3 CAPITAL 8D5N
เส้นทาง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ราคาเริ่มต้น 89,999
รหัสทัวร์ THG15-TK-EU-26JUN-03JUL-2024
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน TK
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
SWEDEN
NORWAY
DENMARK
Osio opera house 
ท่าเรือ Nyhavn
เที่ยว 3 เมืองหลวงแห่งสแกนดิเนเวีย
นอนบนเรือสำราญ 1 คืน
*ราคาไม่รวมวีซ่า*
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X อาหาร
  2 สนามบินสต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ศาลาว่าการเมือง – ดรอทนิงกาตัน
อาหาร อาหาร X
  3 แกมล่าสแตน – เมืองคาร์ลสตัด (B/L/D)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 กรุงออสโล – ท่าเรือ AKER BRYGGE – ลานกระโดดสกี – OSLO OPERA HOUSE
อาหาร อาหาร X
  5 วิกเกอร์แลนด์พาร์ค – ศาลาว่าการกรุงออสโล – นอนเรือ DFDS
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – นูฮาวน์ – น้ำพุเกฟิออน
อาหาร อาหาร X
  7 สนามบินโคเปนเฮเก้น – อิสตัลบูล
อาหาร X X
  8 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสต๊อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ศาลาว่าการเมือง – ดรอทนิงกาตัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : แกมล่าสแตน – เมืองคาร์ลสตัด (B/L/D)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กรุงออสโล – ท่าเรือ AKER BRYGGE – ลานกระโดดสกี – OSLO OPERA HOUSE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : วิกเกอร์แลนด์พาร์ค – ศาลาว่าการกรุงออสโล – นอนเรือ DFDS
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรุงโคเปนเฮเก้น – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – นูฮาวน์ – น้ำพุเกฟิออน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินโคเปนเฮเก้น – อิสตัลบูล
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : อิสตันบูล – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ARN01 SCANDINAVIA 3 CAPITAL 8D5N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top