ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
(JOR-GJ7D4N-RJ) GRAND JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ
(JOR-GJ7D4N-RJ) GRAND JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ
เส้นทาง ทัวร์จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น 75,988
รหัสทัวร์ THP3-RJ-JO-07APR-13APR-2024
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน RJ
GRAND JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ
สุดคุ้ม!! รับ 15 คนเท่านั้น

ล่องเรือทะเลแดงชมปะการัง
ทะเลทรายวาดิรัม
เมืองเพตรา PETRA
เมืองอัมมาน AMMAN
ทะเลสาบเดดซี DEAD SEA
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
X X X
  2 อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO –UMM AR RASAS - เมืองอคาบา AQABA
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม WADI RUM – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA – เที่ยวชมมหานครเพตรา
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองเพตรา PETRA - นครเจอราช (JERASH) – SHOPPING AMMAN – เมืองอัมมาน AMMAN
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช JERASH – กรุงอัมมาน CITDAEL- พิพิธภัณฑ์รถหลวง ROYAL AUTOMOBLLE MUSEUM -ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL สนามบิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 สนามบินอัมมาน AMM - BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO –UMM AR RASAS - เมืองอคาบา AQABA
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองอาคาบา- ล่องเรือ ทะเลแดงชมปะการัง พร้อมทาน บาบีคิว บนเรือ – ทะเลทรายวาดิรัม WADI RUM – JEEP TOUR SAFARI – CAMP WADI RUM
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองเพตรา PETRA – เที่ยวชมมหานครเพตรา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองเพตรา PETRA - นครเจอราช (JERASH) – SHOPPING AMMAN – เมืองอัมมาน AMMAN
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช JERASH – กรุงอัมมาน CITDAEL- พิพิธภัณฑ์รถหลวง ROYAL AUTOMOBLLE MUSEUM -ช้อปปิ้ง ห้าง CITY MALL สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : สนามบินอัมมาน AMM - BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
(JOR-GJ7D4N-RJ) GRAND JORDAN 7 DAYS 4 NIGHTS BY RJ
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จอร์แดนขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top