ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : VZRMQ01 ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 (220320)
ทัวร์ไต้หวัน : VZRMQ01 ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 (220320)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ราคาเริ่มต้น 11,888
รหัสทัวร์ THT18-VZ-TW-12DEC19-22MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
X อาหาร X
  2 ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอาง-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  3 ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE -หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
อาหาร อาหาร X
  4 หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอาง-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE -หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : VZRMQ01 ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 (220320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S10) TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน (300520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top