ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW009 ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน (240320)
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW009 ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน (240320)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 10,888
รหัสทัวร์ THG1-XW-TW-10JAN-24MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน XW
ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อนและ-ประวัติศาสตร์ไต้หวัน
พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park
ซื่อหลินกวนตี๋-ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลงซาน
ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน
ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป
ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)
X X X
  2 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อนและ ประวัติศาสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  3 ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  4 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 :09.40-12.30 , 10.20-13.00)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (XW182 : 02.25-07.05)-ไทเป-เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อนและ ประวัติศาสตร์ไต้หวัน-พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว- Beitou Hot Springs Park-ซื่อหลินกวนตี๋-ร้านพายสับปะรด- ร้าน Germanium -วัดหลงซาน-ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน-ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC -ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 :09.40-12.30 , 10.20-13.00)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
23 - 26 ก.พ. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
25 - 28 ก.พ. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
13,888
17,388
13,888
13,888
13,888
29 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
02 - 05 มี.ค. 63
10,888
14,388
10,888
10,888
10,888
04 - 07 มี.ค. 63
12,888
16,388
12,888
12,888
12,888
06 - 09 มี.ค. 63
13,888
17,388
13,888
13,888
13,888
08 - 11 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
10 - 13 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
12 - 15 มี.ค. 63
13,888
17,388
13,888
13,888
13,888
14 - 17 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
16 - 19 มี.ค. 63
10,888
14,388
10,888
10,888
10,888
18 - 21 มี.ค. 63
12,888
16,388
12,888
12,888
12,888
20 - 23 มี.ค. 63
13,888
17,388
13,888
13,888
13,888
22 - 25 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888
24 - 27 มี.ค. 63
11,888
15,388
11,888
11,888
11,888

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW009 ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน 4 วัน 2 คืน (240320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : STW7 ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4D3N (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S10) TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน (300520)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top