ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โรมาเนีย : GQ3OTP-EK001 TAKE ME TO DRACULA CASTLE โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน 5 คืน (180620)
ทัวร์โรมาเนีย : GQ3OTP-EK001 TAKE ME TO DRACULA CASTLE โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน 5 คืน (180620)
เส้นทาง ทัวร์โรมาเนีย
ราคาเริ่มต้น 45,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-RO-3MAR-18JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
บูคาเรสต์ - บราซอฟ – จัตุรัสสภา 
ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ
โบสถ์ดำ –  เมืองบราน 
ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา 
วิหารซินายา - ปราสาทเปเลส 
สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค 
ประตูชัยโรมาเนียน - โซเฟีย
ย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์
อาคารรัฐสภา – ไกเออร์จู 
เวลีโค ทาร์โนโว 
ปราสาทซารีเวทส์ - ย่านถนนกูร์โก้
เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีล่า 
อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า 
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี 
โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ - บูคาเรสต์ - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ
X X อาหาร
  3 โบสถ์ดำ – เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา - วิหารซินายา
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค – บูคาเรสต์ – ประตูชัยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อาคารรัฐสภา – ไกเออร์จู - เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ - ย่านถนนกูร์โก้
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – โซเฟีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด - โซเฟีย - สนามบิน
อาหาร X X
  8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ - บูคาเรสต์ - บราซอฟ – จัตุรัสสภา - ตลาดใจกลางเมืองบราซอฟ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โบสถ์ดำ – เมืองบราน – ปราสาทแดร็กคูล่า - ซินายา - วิหารซินายา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ปราสาทเปเลส - สลานิค – เหมืองเกลือสลานิค – บูคาเรสต์ – ประตูชัยโรมาเนียน - ย่านเมืองเก่าบูคาเรสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อาคารรัฐสภา – ไกเออร์จู - เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์ - ย่านถนนกูร์โก้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองเก่าพลอฟดิฟ – รีล่า – อารามมรดกโลกรีล่า – พิพิธภัณฑ์ริล่า – โซเฟีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ย่านไวโตช่า บูเลอวาร์ด - โซเฟีย - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โรมาเนีย : GQ3OTP-EK001 TAKE ME TO DRACULA CASTLE โรมาเนีย บัลแกเรีย 8 วัน 5 คืน (180620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์โรมาเนียขายดี
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน (240320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 44,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top