ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย : CROATIA Wonder โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (030620)
ทัวร์โครเอเชีย : CROATIA Wonder โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (030620)
เส้นทาง ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 48,900
รหัสทัวร์ THV3-TK-HR-16MAR-3JUN20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน TK
ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย
โคเรนิก้า-อุทยานพลิตวิเซ่-ซาดาร์
สปลิท-ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์
ดูโกโพเลีย-ซิเบนิค
ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 อิสตันบูล (ตุรกี) - ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย-โคเรนิก้า
X อาหาร อาหาร
  3 โคเรนิก้า-อุทยานพลิตวิเซ่-ซาดาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซาดาร์-สปลิท-ดูบรอฟนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ดูโกโพเลีย
อาหาร X อาหาร
  6 ดูโกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ซาเกรบ-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia-สนามบินซาเกรบ-อิสตันบูล
อาหาร X X
  8 อิสตันบูล-สุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล (ตุรกี) - ซาเกรบ(โครเอเชีย) –โอพาเทีย-โคเรนิก้า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โคเรนิก้า-อุทยานพลิตวิเซ่-ซาดาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาดาร์-สปลิท-ดูบรอฟนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ดูบรอฟนิค-โทรเกียร์-ดูโกโพเลีย
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ดูโกโพเลีย-ซิเบนิค-ซาเกรบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซาเกรบ-ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia-สนามบินซาเกรบ-อิสตันบูล
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : อิสตันบูล-สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โครเอเชีย : CROATIA Wonder โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (030620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top