ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ZDAD03 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4D3N (เลสโก เสน่หา บานาฮิลส์) (250320)
ทัวร์เวียดนาม : ZDAD03 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4D3N (เลสโก เสน่หา บานาฮิลส์) (250320)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เว้
ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 10,999
รหัสทัวร์ THZ1-VZ-VN-1NOV19-25MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
เมืองดานัง – สะพานมังกร 
– สะพาน แห่งความรัก– วัดหลินอึ๋ง 
– เมืองเว้ – พระราชวังเว้ 
– นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร 
– ตลาดดองบา – วัดเทียนมู่ 
– เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น 
– บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ 
– ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน 
– หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า 
– บานา ฮิลส์– สะพานมือทอง 
– สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ 
– สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพาน แห่งความรัก
X X อาหาร
  2 เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 บานา ฮิลส์– สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพาน แห่งความรัก
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกร – ตลาดดองบา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – กระเช้าไฟฟ้า – บานา ฮิลส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : บานา ฮิลส์– สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ZDAD03 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4D3N (เลสโก เสน่หา บานาฮิลส์) (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top