ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-04 ครบจบ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน กั๊ต กั๊ค แฮ่ (นิงบิงห์ ฮาลอง) 4 วัน 3 คืน (310520)
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-04 ครบจบ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน กั๊ต กั๊ค แฮ่ (นิงบิงห์ ฮาลอง) 4 วัน 3 คืน (310520)
เส้นทาง
ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,888
รหัสทัวร์ THV4-SL-VN-29DEC19-31MAY20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา 
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) 
น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา - เมืองซาปา 
นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ 
ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก 
เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต 
ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า 
หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
X อาหาร อาหาร
  2 เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก - เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองซาปา – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองฮานอย – เมืองนิงบิงห์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – ถ้ำตามก๊ก - เมืองฮาลอง – ร้านยา – ตลาดฮาลองไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ล่องเรือชมทัศนียภาพอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – เมืองฮานอย – ร้านหยก – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
22 - 25 มี.ค. 63
11,888
15,388
-
-
-
29 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63
12,555
16,055
-
-
-
05 - 08 เม.ย. 63
13,999
17,499
-
-
-
12 - 15 เม.ย. 63
16,888
20,388
-
-
-
31 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63
11,999
15,499
-
-
-

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-04 ครบจบ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน กั๊ต กั๊ค แฮ่ (นิงบิงห์ ฮาลอง) 4 วัน 3 คืน (310520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top