ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : PVN41-VZ เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน (210320)
ทัวร์เวียดนาม : PVN41-VZ เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน (210320)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
ทัวร์เวียดนาม ญาตราง
ราคาเริ่มต้น 10,999
รหัสทัวร์ THJ6-VZ-VN-31OCT19-21MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ

ดาลัด - ฟานเทียต

มุยเน่ - ทะเลทรายขาวมุยเน่

ญาตราง - สวนดอกไม้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
X อาหาร อาหาร
  2 ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ญาตราง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ญาตราง-ดาลัท
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ญาตราง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ญาตราง-ดาลัท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
29 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
05 - 08 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
06 - 09 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
07 - 10 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
12 - 15 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
13 - 16 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
14 - 17 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
19 - 22 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
20 - 23 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
21 - 24 มี.ค. 63
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : PVN41-VZ เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง 4 วัน 3 คืน (210320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top