ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : PVN13-VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน (261219)
ทัวร์เวียดนาม : PVN13-VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน (261219)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THJ6-VJ-VN-23OCT-26DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VJ
ฮานอย – นิงห์บิงห์ 
ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc)
ฮาลองเบย์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ – ฮานอย – นิงห์บิงห์
X X อาหาร
  2 ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) – ฮานอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ฮาลองเบย์ – ฮานอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ฮานอย– กรุงเทพ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – ฮานอย – นิงห์บิงห์
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) – ฮานอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฮาลองเบย์ – ฮานอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮานอย– กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
23 - 26 ต.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
24 - 27 ต.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
25 - 28 ต.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
26 - 29 ต.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
31 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
01 - 04 พ.ย. 62
11,999
15,499
11,999
11,999
11,999
02 - 05 พ.ย. 62
10,999
14,499
10,999
10,999
10,999
03 - 06 พ.ย. 62
9,999
13,499
9,999
9,999
9,999
07 - 10 พ.ย. 62
10,999
14,499
10,999
10,999
10,999
08 - 11 พ.ย. 62
11,999
15,499
11,999
11,999
11,999
09 - 12 พ.ย. 62
11,999
15,499
11,999
11,999
11,999
14 - 17 พ.ย. 62
11,999
15,499
11,999
11,999
11,999
15 - 18 พ.ย. 62
11,999
15,499
11,999
11,999
11,999
16 - 19 พ.ย. 62
11,999
15,499
11,999
11,999
11,999
21 - 24 พ.ย. 62
11,999
15,499
11,999
11,999
11,999
22 - 25 พ.ย. 62
11,999
15,499
11,999
11,999
11,999
23 - 26 พ.ย. 62
11,999
15,499
11,999
11,999
11,999
28 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
30 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
04 - 07 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
05 - 08 ธ.ค. 62
13,999
17,499
13,999
13,999
13,999
06 - 09 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
12 - 15 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
13 - 16 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
14 - 17 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
19 - 22 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
20 - 23 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
21 - 24 ธ.ค. 62
12,999
16,499
12,999
12,999
12,999
26 - 29 ธ.ค. 62
14,999
18,499
14,999
14,999
14,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : PVN13-VJ เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน (261219)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top