ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : FDCXR05 เวียดนามใต้ ญาจาง วินเพิร์ล 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์ พาไปฟิน (200320)
ทัวร์เวียดนาม : FDCXR05 เวียดนามใต้ ญาจาง วินเพิร์ล 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์ พาไปฟิน (200320)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ญาตราง
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THT18-FD-VN-1NOV19-20MAR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา
วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง
SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา-วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
X อาหาร อาหาร
  2 วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – ปราสาทโพนากา-วัดลองเซิน-โบสถ์ญาจาง- SKYLIGHT ROOFTOP BEACH CLUB
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วินเพิร์ลแลนด์ทั้งวัน – ตลาดดัม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองญาจาง–ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ เมืองญาจาง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
28 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
11,999
14,999
11,999
11,999
11,999
06 - 08 มี.ค. 63
11,999
14,999
11,999
11,999
11,999
13 - 15 มี.ค. 63
11,999
14,999
11,999
11,999
11,999
20 - 22 มี.ค. 63
11,999
14,999
11,999
11,999
11,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : FDCXR05 เวียดนามใต้ ญาจาง วินเพิร์ล 3 วัน 2 คืน ซุปตาร์ พาไปฟิน (200320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top