ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN03 FD มหัศจรรย์ VIETNAM 4 วัน 3 คืน (280520)
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN03 FD มหัศจรรย์ VIETNAM 4 วัน 3 คืน (280520)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์
ทัวร์เวียดนาม มุยเน่
ราคาเริ่มต้น 9,900
รหัสทัวร์ THB11-FD-VN-9FEB-28MAY20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
โฮจิมินห์ซิตี้ - ฟานเทียด(มุยเน่) 
ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง 
ลำธารนางฟ้า - ดาลัด - น้ำตกดาตันลา 
นั่งรถ ROLLER COASTER 
สวนดอกไม้เมืองหนาว - นั่งรถม้า 
จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง 
ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า - นั่งกระเช้า 
วัดตั๊กลัม - Crazy house  
พระราชวังฤดูร้อน -ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย 
สวนแห่งแสงที่ดาลัด - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง 
ตลาดเบนถัน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ - ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า
X อาหาร อาหาร
  2 ดาลัด - น้ำตกดาตันลา - นั่งรถ ROLLER COASTER - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นั่งรถม้า - จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 นั่งกระเช้า - วัดตั๊กลัม - Crazy house - พระราชวังฤดูร้อน -ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - สวนแห่งแสงที่ดาลัด - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ซิตี้ - ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ลำธารนางฟ้า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ดาลัด - น้ำตกดาตันลา - นั่งรถ ROLLER COASTER - สวนดอกไม้เมืองหนาว - นั่งรถม้า - จัตุรัสลามเวียน - ทะเลสาบซวนฮวาง - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : นั่งกระเช้า - วัดตั๊กลัม - Crazy house - พระราชวังฤดูร้อน -ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - สวนแห่งแสงที่ดาลัด - ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง - ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN03 FD มหัศจรรย์ VIETNAM 4 วัน 3 คืน (280520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top