ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เรือสำราญ : ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica โอกินาว่า - ฮวาเหลียน - คีลุง - ไทเป 5 วัน 4 คืน (130420)
ทัวร์เรือสำราญ : ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica โอกินาว่า - ฮวาเหลียน - คีลุง - ไทเป 5 วัน 4 คืน (130420)
เส้นทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า
ราคาเริ่มต้น 35,999
รหัสทัวร์ THJ4-CX-JP-13-17APR20
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน CX
นาฮะ / โอกินาว่า
เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica
ล่องน่านน้ำสากล - ฮวาเหลียน (ไต้หวัน)
คีลุง (ไต้หวัน) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ไทเป – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
มิตซุยเอาท์เลท – เถาหยวน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นาฮะ/โอกินาว่า – เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica
X X X
  2 ล่องน่านน้ำสากล
X X X
  3 ฮวาเหลียน (ไต้หวัน)
X X X
  4 คีลุง (ไต้หวัน) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง - พักโรงแรม 1 คืนที่ไต้หวัน
X X X
  5 ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – มิตซุยเอาท์เลท – เถาหยวน/ไต้หวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – นาฮะ/โอกินาว่า – เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ล่องน่านน้ำสากล
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : ฮวาเหลียน (ไต้หวัน)
อาหาร : X  X  X
วัน 4
สถานที่ : คีลุง (ไต้หวัน) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง - พักโรงแรม 1 คืนที่ไต้หวัน
อาหาร : X  X  X
วัน 5
สถานที่ : ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – มิตซุยเอาท์เลท – เถาหยวน/ไต้หวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ/สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
รายละเอียดรูปแบบห้องพักและราคาแพ็กเกจทัวร์ทั้งหมด โปรดสอบถามกับพนักงานขายอีกครั้ง

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เรือสำราญ : ล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica โอกินาว่า - ฮวาเหลียน - คีลุง - ไทเป 5 วัน 4 คืน (130420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ขายดี
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top