ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : KRWE73 KOREA BEST SPRING 5 วัน 3 คืน (310520)
ทัวร์เกาหลี : KRWE73 KOREA BEST SPRING 5 วัน 3 คืน (310520)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี อินชอน
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 15,900
รหัสทัวร์ THW3-ZE-KR-1APR-31MAY20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน ZE
 ENGLISH  VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE 
เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) 
วัดชินฮันซา - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง
สวนสนุก EVERLAND  (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) 
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก 
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
ศูนย์โสม - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์เวชสำอาง 
ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 
DUTY FREE  - SUPERMARKET
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) - วัดชินฮันซา
X อาหาร อาหาร
  3 สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ศูนย์โสม - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) - วัดชินฮันซา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์โสม - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE I HOLLYWOOD SKY SHOW
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
08 - 12 เม.ย. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
09 - 13 เม.ย. 63
18,900
23,800
-
-
18,900
10 - 14 เม.ย. 63
19,900
24,800
-
-
19,900
11 - 15 เม.ย. 63
21,900
26,800
-
-
21,900
12 - 16 เม.ย. 63
21,900
26,800
-
-
21,900
13 - 17 เม.ย. 63
21,900
26,800
-
-
21,900
14 - 18 เม.ย. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
15 - 19 เม.ย. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
16 - 20 เม.ย. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
17 - 21 เม.ย. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
18 - 22 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
19 - 23 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
20 - 24 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
21 - 25 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
22 - 26 เม.ย. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
23 - 27 เม.ย. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
24 - 28 เม.ย. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
25 - 29 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
26 - 30 เม.ย. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
27 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
28 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
17,900
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
01 - 05 พ.ค. 63
17,900
22,800
-
-
17,900
02 - 06 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
03 - 07 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
04 - 08 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
05 - 09 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
06 - 10 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
07 - 11 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
08 - 12 พ.ค. 63
16,900
21,800
-
-
16,900
09 - 13 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
10 - 14 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
11 - 15 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
12 - 16 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
13 - 17 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
14 - 18 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
15 - 19 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
16 - 22 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
17 - 21 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
18 - 22 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
19 - 23 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
20 - 24 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
21 - 25 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
22 - 26 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
23 - 27 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
24 - 28 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
25 - 29 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
26 - 30 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
27 - 31 พ.ค. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
28 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
29 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
30 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900
31 พ.ค. 63 - 04 มิ.ย. 63
15,900
20,800
-
-
15,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : KRWE73 KOREA BEST SPRING 5 วัน 3 คืน (310520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,000
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MARCH (270320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN APRIL (300420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,300
ทัวร์เกาหลี : MIRACLE KOREA 5 วัน 3 คืน (260320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,888
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,500
ทัวร์เกาหลี : KRWE55 KOREA WINTER’S SOUL 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,900
ทัวร์เกาหลี : KRWE56 KOREA SKI DELUXE 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : KRWE72 KOREA BLOSSOM SOUL 5 วัน 3 คืน (310520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : BKR023 WINTER LOVE SKI 5 DAYS 3 NIGHTS (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top