ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลีฤดูใบไม้เปลี่ยนสี พิเศษ!! ❝ พักโซล 3 คืน ❞ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
ทัวร์เกาหลีฤดูใบไม้เปลี่ยนสี  พิเศษ!! ❝ พักโซล 3 คืน ❞ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 21,999
รหัสทัวร์ THS5-LJ-KR-01OCT-29NOV-2022
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน LJ
ชมใบไม้เปลี่ยน ณ หุบเขาศิลปะโพชอน
 ถ่ายรูปสวยๆกับสะพานลอยฟ้า HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE 
 สนุกกับเครื่องเล่นสวนสนุก LOTTE WORLD (เต็มวัน!!)  
 พิเศษ!! พาท่านใส่ชุดฮันบก ไปถ่ายรูปสวยๆ ณ พระราชวังเคียงบ็อกคุง 
 ถ่ายรูปชิคๆ กับหมู่บ้านอึนพยองฮันอก
 ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง เมียงดง + ฮงแด 
 เช็คอินแลนด์มาร์คดัง "โซล ทาวเวอร์ "
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
X X X
  2 สนามบินอินชอน – ตรวจ RT-PCR – เมืองโพชอน – ไปชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ ณ หุบเขาศิลปะโพชอน (POCHEON ART VALLEY) – ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพาน HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE ( 1 สถานที่ในฉากของซีรีย์ดัง “ปักหมุดรักฉุกเฉิน” CRASH LANDING ON YOU - เข้าที่พัก
X อาหาร อาหาร
  3 ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก LOTTE WORLD (เต็มวัน!!) ช้อปปิ้ งเครื่องส าอาง COSMETIC - ช้อปปิ้ งตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิก ) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นราคาถูก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ชมโรงงานสาหร่าย และเรียนรู้วิธีท า “คิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย ) - โสมเกาหลี น ้ามันสนเข็มแดง - พิเศษ!! พาท่านใส่ชุดฮันบก ไปถ่ายรูปสวยๆ ณ พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ช้อปปิ้ งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดเมียงดง ( ตลาดชื่อดังของเกาหลี )
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 หอคอยโซลทาวเวอร์(คล้องกุญแจคู่รัก) - ฮ็อกเก็ตนามู – ถ่ายรูปสวยๆ หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอินชอน – ตรวจ RT-PCR – เมืองโพชอน – ไปชมใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ ณ หุบเขาศิลปะโพชอน (POCHEON ART VALLEY) – ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพาน HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE ( 1 สถานที่ในฉากของซีรีย์ดัง “ปักหมุดรักฉุกเฉิน” CRASH LANDING ON YOU - เข้าที่พัก
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก LOTTE WORLD (เต็มวัน!!) ช้อปปิ้ งเครื่องส าอาง COSMETIC - ช้อปปิ้ งตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิก ) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นราคาถูก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ชมโรงงานสาหร่าย และเรียนรู้วิธีท า “คิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย ) - โสมเกาหลี น ้ามันสนเข็มแดง - พิเศษ!! พาท่านใส่ชุดฮันบก ไปถ่ายรูปสวยๆ ณ พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ช้อปปิ้ งแบรนด์เนม @ดิวตี้ฟรี - อิสระช้อปปิ้ ง ตลาดเมียงดง ( ตลาดชื่อดังของเกาหลี )
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : หอคอยโซลทาวเวอร์(คล้องกุญแจคู่รัก) - ฮ็อกเก็ตนามู – ถ่ายรูปสวยๆ หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลีฤดูใบไม้เปลี่ยนสี พิเศษ!! ❝ พักโซล 3 คืน ❞ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์เกาหลีขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top