ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG12 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ 3D2N (เลทส์โก ส้มพาช็อป) (260620)
ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG12 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ 3D2N (เลทส์โก ส้มพาช็อป) (260620)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น 12,999
รหัสทัวร์ THZ1-TG-HK-7FEB-26JUN20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน TG
ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง 
พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน 
เขา  VICTORIA– หาด REPULSE BAY 
A Symphony of Lights - ถนนนาธาน 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
X X X
  2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : ZHKG12 ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ 3D2N (เลทส์โก ส้มพาช็อป) (260620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top