ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮ่องกง : CTP1-NP360 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (250320)
ทัวร์ฮ่องกง : CTP1-NP360 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (250320)
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 7,999
รหัสทัวร์ THH13-HX-HK-22DEC19-25MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน HX
ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360
สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน
ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ร้านหยก
ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 
เจ้าแม่กวนอิม - อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์
จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนน นาธาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
X อาหาร อาหาร
  2 วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3D mangrove show
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาทาน
อาหาร อาหาร X
  4 ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - ฮ่องกง - นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน - ซิตี้เกท เอ้าท์เลท - เซิ่นเจิ้น
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วัดเทพเจ้ากวนอู - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ช้อปปิ้งหลอหวู่ - โชว์ม่านน้ำ 3D mangrove show
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ - จิวเวลรี่ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาทาน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
20 - 23 ก.พ. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
23 - 26 ก.พ. 63
7,999
11,499
7,999
9,999
9,999
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
01 - 04 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
04 - 07 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
05 - 08 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
08 - 11 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
11 - 14 มี.ค. 63
7,999
11,499
7,999
9,999
9,999
12 - 15 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
15 - 18 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
18 - 21 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
19 - 22 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
22 - 25 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999
25 - 28 มี.ค. 63
8,999
12,499
8,999
10,999
10,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ฮ่องกง : CTP1-NP360 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน (250320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top