ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อเมริกา : WWV11 อเมริกาตะวันตก 9 วัน (171020)
ทัวร์อเมริกา : WWV11 อเมริกาตะวันตก 9 วัน (171020)
เส้นทาง ทัวร์อเมริกา
ทัวร์อเมริกา ลาสเวกัส
ทัวร์อเมริกา ลอสแอนเจลิส
ทัวร์อเมริกา ซานฟรานซิสโก
ราคาเริ่มต้น 135,000
รหัสทัวร์ THD3-CX-US-11APR-17OCT20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน CX
ลอสแองเจลิส - เบเวอรี่ฮิลล์
ไชนีสเธียร์เตอร์ - อนาไฮม์
ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
สกายวอล์ค - เขื่อนฮูเวอร์ - บินสู่ซานฟรานซิสโก
ช้อปปิ้งย่านยูเนียนสแควร์ - สะพานโกลเด้นเกต
ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - เที่ยวลอสแองเจลิส - เบเวอรี่ฮิลล์ - ไชนีสเธียร์เตอร์ - อนาไฮม์
X อาหาร อาหาร
  2 ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์
อาหาร X อาหาร
  3 ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - อนาไฮม์
อาหาร X อาหาร
  4 อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - เขื่อนฮูเวอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปปิ้งย่านยูเนียนสแควร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – บินกลับฮ่องกง
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บินกลับกรุงเทพฯ
X X X
  9 ฮ่องกง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส (อเมริกาตะวันตก) - เที่ยวลอสแองเจลิส - เบเวอรี่ฮิลล์ - ไชนีสเธียร์เตอร์ - อนาไฮม์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท - อนาไฮม์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - อนาไฮม์
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อนาไฮม์ - บาร์สโตว์ - ลาสเวกัส - พรีเมียมเอ๊าท์เล็ท ลาสเวกัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (West Rim) - สกายวอล์ค - เขื่อนฮูเวอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ลาสเวกัส - บินสู่ซานฟรานซิสโก - ช้อปปิ้งย่านยูเนียนสแควร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เที่ยวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกต - ล่องเรือชมอ่าว - ฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – บินกลับฮ่องกง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ซานฟารนซิสโก - ฮ่องกง - บินกลับกรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 9
สถานที่ : ฮ่องกง - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
11 - 19 เม.ย. 63
139,000
162,000
-
125,000
118,000
01 - 09 พ.ค. 63
135,000
158,000
-
121,000
115,000
20 - 28 มิ.ย. 63
135,000
158,000
-
121,000
115,000
18 - 26 ก.ค. 63
135,000
158,000
-
121,000
115,000
08 - 16 ส.ค. 63
135,000
158,000
-
121,000
115,000
19 - 27 ก.ย. 63
135,000
158,000
-
121,000
115,000
17 - 25 ต.ค. 63
135,000
158,000
-
121,000
115,000

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อเมริกา : WWV11 อเมริกาตะวันตก 9 วัน (171020)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อเมริกาขายดี
ทัวร์อเมริกา : GQ3JFK-CI001 FALL IN LOVE WITH USA 8 DAYS 5 NIGHTS (110420)
เดินทาง มี.ค.-เม.ย.
ราคาเริ่มต้น 63,900
ทัวร์อเมริกา : WWV10 อเมริกาตะวันออก 10 วัน (101020)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 155,000
ทัวร์อเมริกา : WWV11 อเมริกาตะวันตก 9 วัน (171020)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 135,000
ทัวร์อเมริกา : GQ3EWR-CA001 EAST USA Gotham City and Niagara Fall 9 วัน 6 คืน (110520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 66,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top