ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อินเดีย : ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองสีชมพู ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน (281219)
ทัวร์อินเดีย : ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองสีชมพู ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน (281219)
เส้นทาง ทัวร์อินเดีย
ราคาเริ่มต้น 27,999
รหัสทัวร์ THT20-WE-IN-30JAN-28DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน WE
เมืองชัยปุระ-เมืองอัครา 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999-29,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - เมืองชัยปุระ
X X X
  2 เมืองชัยปุระ - เมืองอัครา
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เมืองอัครา -เมืองชัยปุระ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองชัยปุระ- กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - เมืองชัยปุระ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองชัยปุระ - เมืองอัครา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองอัครา -เมืองชัยปุระ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองชัยปุระ- กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อินเดีย : ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เมืองสีชมพู ชัยปุระ 5 วัน 3 คืน (281219)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อินเดียขายดี
ทัวร์อินเดีย : CHECK IN ชัยปุระ 4 วัน 2 คืน (060320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,200
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top