ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 29,999
รหัสทัวร์ THJ6-BI-UK-7FEB-3APR20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน BI
สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)
เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)
อิสระช้อปปิ้งย่าน Knightbridge และ Harrods
เมืองเบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) หมู่บ้านริมน้ำที่ได้รับการขนานนามว่า 
เวนิส แห่ง COTSWOLDS
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-บรูไน-ลอนดอน
X X X
  2 ลอนดอน-สโตนเฮนจ์-เมืองบาธ-โรมันบาธ-บริสทอล
X อาหาร อาหาร
  3 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  4 ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  5 ลอนดอน-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-Bicester Village Outlet
อาหาร อาหาร X
  6 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-บรูไน-ลอนดอน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ลอนดอน-สโตนเฮนจ์-เมืองบาธ-โรมันบาธ-บริสทอล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : ลอนดอน-อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ-ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ลอนดอน-เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์-Bicester Village Outlet
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top