ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : GQ3LHR-TG009 Liverpool เออรัก เออเร่อร์ 9 วัน 6 คืน (140620)
ทัวร์อังกฤษ : GQ3LHR-TG009 Liverpool เออรัก เออเร่อร์ 9 วัน 6 คืน (140620)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 46,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-UK-13MAR-14JUN20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน TG
ลอนดอน – Bourton on the Water
เมืองสแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พูล   
Anfield Stadium - เมืองแมนเชสเตอร์
Old Trafford Stadium - เบอร์มิงแฮม
จัตุรัสวิคตอเรีย - ออกซฟอร์ด
หอนาฬิกาบิกเบน – แฮร์รอดส์ 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ลอนดอน – Bourton on The Water – เมืองสแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พูล
X อาหาร อาหาร
  3 ลิเวอร์พูล – Anfield Stadium – เอาท์เลท – เมืองแมนเชสเตอร์ – Old Trafford Stadium
อาหาร X อาหาร
  4 เมืองแมนเชสเตอร์ – เบอร์มิงแฮม – จัตุรัสวิคตอเรีย – ออกซฟอร์ด – เอาท์เลท – ลอนดอน
อาหาร อาหาร X
  5 เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮร์รอดส์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  7 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  8 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย – สนามบินฮีทโธรว์
อาหาร X X
  9 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ลอนดอน – Bourton on The Water – เมืองสแตรทฟอร์ด – ลิเวอร์พูล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ลิเวอร์พูล – Anfield Stadium – เอาท์เลท – เมืองแมนเชสเตอร์ – Old Trafford Stadium
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองแมนเชสเตอร์ – เบอร์มิงแฮม – จัตุรัสวิคตอเรีย – ออกซฟอร์ด – เอาท์เลท – ลอนดอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – แฮร์รอดส์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย – สนามบินฮีทโธรว์
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : GQ3LHR-TG009 Liverpool เออรัก เออเร่อร์ 9 วัน 6 คืน (140620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top