ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : GQ3EDI-EK002 EDINBURGH CASTLE AND STONEHENGE 8 วัน 5 คืน (150720)
ทัวร์อังกฤษ : GQ3EDI-EK002 EDINBURGH CASTLE AND STONEHENGE 8 วัน 5 คืน (150720)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์
ทัวร์อังกฤษ เวลส์
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THG1-EK-UK-11MAR-15JUL20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน EK
เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ
แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
เมืองสแตรทฟอร์ด  – Bourton On The Water
เมืองอ๊อกฟอร์ด – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน
หอนาฬิกาบิกเบน – Bicester Village outlet
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ
X X อาหาร
  3 เอดินบะระ – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 แมนเชสเตอร์ – เมืองสแตรทฟอร์ด – Bourton On The Water – เมืองอ๊อกฟอร์ด
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองอ๊อกฟอร์ด – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน
อาหาร อาหาร X
  6 อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อาหาร X X
  7 เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – BICESTER VILLAGE OUTLET – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ดูไบ – เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เอดินบะระ – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : แมนเชสเตอร์ – เมืองสแตรทฟอร์ด – Bourton On The Water – เมืองอ๊อกฟอร์ด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองอ๊อกฟอร์ด – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – ลอนดอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 7
สถานที่ : เที่ยวลอนดอน – หอนาฬิกาบิกเบน – BICESTER VILLAGE OUTLET – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : GQ3EDI-EK002 EDINBURGH CASTLE AND STONEHENGE 8 วัน 5 คืน (150720)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top