ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
เส้นทาง ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ
ทัวร์อังกฤษ
ราคาเริ่มต้น 30,900
รหัสทัวร์ THS15-TG-UK-1JAN-31DEC20
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
ลอนดอน - Windsor
Stonehenge – Roman Bath
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพมหานคร
X X X
  2 กรุงเทพมหานคร – ลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว
X X X
  3 Day Tour (Windsor-Stonehenge-Roman Bath)
X X X
  4 ลอนดอน – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
X X X
  5 ลอนดอน – กรุงเทพฯ
X X X
  6 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร – ลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว
อาหาร : X  X  X
วัน 3
สถานที่ : Day Tour (Windsor-Stonehenge-Roman Bath)
อาหาร : X  X  X
วัน 4
สถานที่ : ลอนดอน – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
อาหาร : X  X  X
วัน 5
สถานที่ : ลอนดอน – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 6
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
แพ็กเก็จไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางได้

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์อังกฤษขายดี
ทัวร์อังกฤษ : PUK07-BI PRO UK WINTER FEEL FREE 6 วัน 3 คืน (030420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์อังกฤษ : GG26 อังกฤษ 7 วัน 4 คืน (100320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,999
ทัวร์อังกฤษ : FIT01 England 6 วัน 3 คืน (311220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 30,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top