ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3GOT-QR001 THE 4 COUNTRIES สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน (030520)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3GOT-QR001 THE 4 COUNTRIES สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน (030520)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THG1-QR-EU-15FEB-30MAY20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน QR
โดฮา – โกเธนเบิร์ก – เฮลซิงบอร์ก
จัตุรัส Gustav Adolf’s - มัลโม 
ปราสาทมัลโม - โคเปนเฮเกน 
Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS
ออสโล –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียร์โล
รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล 
ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
อุทยานฟรอกเนอร์ – คาร์ลสตัท
สต็อกโฮล์ม – เมืองเก่ากัมลาสตัน
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - จัตุรัสซีเนเตอร์ 
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม 
ล่องเรือสำราญ เรือ SILJALINE    
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – โดฮา
X X X
  2 โดฮา – โกเธนเบิร์ก – จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอร์ก – มัลโม – ปราสาทมัลโม
X อาหาร X
  3 มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียร์โล
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เกียร์โล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – คาร์ลสตัท
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 คาร์ลสตัท – สต็อกโฮล์ม – เมืองเก่ากัมลาสตัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม - ล่องเรือสำราญ เรือ SILJALINE
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร์ – สนามบิน
อาหาร อาหาร X
  10 โดฮา - กรุงเทพ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – โดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – โกเธนเบิร์ก – จัตุรัส Gustav Adolf’s – เฮลซิงบอร์ก – มัลโม – ปราสาทมัลโม
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : มัลโม – โคเปนเฮเกน – Little Mermaid – ล่องเรือ DFDS
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ – ศาลาว่าการเมืองออสโล – เกียร์โล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เกียร์โล – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – คาร์ลสตัท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : คาร์ลสตัท – สต็อกโฮล์ม – เมืองเก่ากัมลาสตัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม - ล่องเรือสำราญ เรือ SILJALINE
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : กรุงเฮลซิงกิ – จัตุรัสซีเนเตอร์ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 10
สถานที่ : โดฮา - กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3GOT-QR001 THE 4 COUNTRIES สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 10 วัน 7 คืน (030520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N (130320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 65,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top