ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3ARN-TG004 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (230520)
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3ARN-TG004 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (230520)
เส้นทาง ทัวร์สแกนดิเนเวีย
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย นอร์เวย์
ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก
ราคาเริ่มต้น 69,900
รหัสทัวร์ THG1-TG-EU-4APR-23MAY20
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
สต็อกโฮล์ม -พิพิธภัณฑ์เรือวาซา 
คาร์ลสตัท - เกียร์โล – เบอร์เกน
รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม 
ไมดรัล – กุดวานเก้น – เมืองกอล
กรุงออสโล - โคเปนเฮเกน 
ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน 
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก 
ปราสาทโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
X อาหาร X
  3 สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เกน
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เบอร์เกน – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – กุดวานเก้น – เมืองกอล
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เมืองกอล – กรุงออสโล
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ปราสาทโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 โคเปนเฮเกน – สนามบิน
อาหาร X X
  10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เกน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เบอร์เกน – รถรางไฟฟ้าชมวิว – อุลวิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – กุดวานเก้น – เมืองกอล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เมืองกอล – กรุงออสโล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ปราสาทโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : โคเปนเฮเกน – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : GQ3ARN-TG004 ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน (230520)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สแกนดิเนเวียขายดี
ทัวร์สแกนดิเนเวีย : QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N (130320)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 65,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top