ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : RUS-SGR-8DW5 SUPER GRAND RUSSIA มอสโคว์ ซากอร์ส เซนปีเตอร์สเปิร์ก 8 วัน 6 คืน (230320)
ทัวร์รัสเซีย : RUS-SGR-8DW5 SUPER GRAND RUSSIA มอสโคว์ ซากอร์ส เซนปีเตอร์สเปิร์ก 8 วัน 6 คืน (230320)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย ซากอร์ส
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ราคาเริ่มต้น 48,888
รหัสทัวร์ THP3-W5-RU-30DEC19-23MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน W5
เตหะราน-มอสโคว์-ซากอร์ส-พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์  
จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-GUM-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
ชมเซอร์คัส-METRO-ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
IZMAILOVSKY MARKET-SAPSAN EXPRESS
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
มหาวิหารเซนต์ไอแซค-Bronze horseman
เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด         
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ - เตหะราน
X X X
  2 มอสโคว์-ซากอร์ส-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์
X อาหาร อาหาร
  3 จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ชมเซอร์คัส
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 METRO –ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-IZMAILOVSKY MARKET
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาวมอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค-Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 เซนต์ปีเตอร์-เตหะราน -กรุงเทพ ฯ
อาหาร X X
  8 กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - เตหะราน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มอสโคว์-ซากอร์ส-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-ชมเซอร์คัส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : METRO –ถนนอารบัต-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล-IZMAILOVSKY MARKET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาวมอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค-Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า - โบสถ์หยดเลือด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์-เตหะราน -กรุงเทพ ฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : RUS-SGR-8DW5 SUPER GRAND RUSSIA มอสโคว์ ซากอร์ส เซนปีเตอร์สเปิร์ก 8 วัน 6 คืน (230320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : VKO01 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (290420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 31,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top