ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์รัสเซีย : RUS-SGA-8DT5 SUPER GRAND แสงเหนือ RUSSIA เซนต์ปีเตอร์สบิร์ก มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน (280320)
ทัวร์รัสเซีย : RUS-SGA-8DT5 SUPER GRAND แสงเหนือ RUSSIA เซนต์ปีเตอร์สบิร์ก มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน (280320)
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์
ราคาเริ่มต้น 63,999
รหัสทัวร์ THP3-T5-RU-7DEC19-28MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน T5
อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เรือรบหลวงออโรร่า
Bronze horseman - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ 
HERMITAGE MUSEUM - โบสถ์หยดเลือด
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ST.PETER - MURMANSK(ล่าแสงเหนือ)                                                                                       เรือตัดน้ำแข็ง - มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม - METRO 
IZMAILOVSKY MARKET    
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronze horseman
X X อาหาร
  2 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM-โบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เรือตัดน้ำแข็ง–มอสโคว์- พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม- METRO- IZMAILOVSKY MARKET
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 มอสโคว์ –อาชกาบัต-กรุงเทพ ฯ
อาหาร X X
  8 กรุงเทพ ฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ –อาชกาบัต - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-เรือรบหลวงออโรร่า-Bronze horseman
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก -พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - HERMITAGE MUSEUM-โบสถ์หยดเลือด- มหาวิหารเซนต์ไอแซค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ST.PETER – MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : MURMANSK (ล่าแสงเหนือ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เรือตัดน้ำแข็ง–มอสโคว์- พระราชวังเครมลิน- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : มอสโคว์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างกุม- METRO- IZMAILOVSKY MARKET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : มอสโคว์ –อาชกาบัต-กรุงเทพ ฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์รัสเซีย : RUS-SGA-8DT5 SUPER GRAND แสงเหนือ RUSSIA เซนต์ปีเตอร์สบิร์ก มอสโคว์ มูร์มันสค์ 8 วัน 6 คืน (280320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี
ทัวร์รัสเซีย : MOS-ZA5DWY SUPER PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 5 วัน 3 คืน (230920)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,999
ทัวร์รัสเซีย : MOS-SMZ-6DT5 SUPER RUSSIA MOSCOW-ZAGORSK 6 วัน 4 คืน (280320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top